พิมพ์สลากเพิ่ม สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย

ร้องศาลปกครอง “พิมพ์สลากเพิ่ม 90 ล้านฉบับ ชอบด้วยอำนาจตามกฎหมายหรือไม่”

Home / ข่าวทั่วไป / ร้องศาลปกครอง “พิมพ์สลากเพิ่ม 90 ล้านฉบับ ชอบด้วยอำนาจตามกฎหมายหรือไม่”

ร้องศาลปกครอง “พิมพ์สลากเพิ่ม 90 ล้านฉบับชอบด้วยอำนาจตามกฎหมายหรือไม่” ชี้ กลลวงอ้างแก้สลากแพง เสี่ยงผิดกฎหมาย ทำคนเล่นหวยพุ่งกระฉูด ลามถึงเด็กเยาวชน ดูดเงินหายจากครัวเรือนนับพันล้านบาท

วันนี้ (21 ธันวาคม) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ มูลนิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากฯ พร้อมทนายความ ได้เข้ายื่นร้องต่อศาลปกครองขอให้พิจารณาว่า การพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มจนถึง 90 ล้านฉบับชอบด้วยอำนาจตามกฎหมายหรือไม่?

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้อ้างว่าจะแก้ปัญหาสลากแพงด้วยการพิมพ์สลากเพิ่ม โดยมีการพิมพ์สลากเพิ่มทั้งสิ้น 9 ครั้ง ทำให้จำนวนสลากเพิ่มจาก 37 ล้านใบเป็น 90 ล้านใบ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 53 ล้านใบต่องวด หรือคิดเป็น 143 เปอร์เซนต์ ประเด็นสำคัญ คือ การแก้ปัญหาสลากแพงด้วยการพิมพ์สลากเพิ่มนั้นเป็นวิธีที่ไม่เป็นผล ไม่สามารถทำให้ราคาสลากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้จริง

จากรายงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผู้บริโภคยังคงต้องซื้อสลากแพงในทุกสถานที่ และการพิมพ์สลากเพิ่มส่งผลให้มีการจำหน่ายสลากรวมชุดมากขึ้น และจำหน่ายในราคาที่เกินกว่า 80 บาททั้งสิ้น

นอกจากนั้น การพิมพ์สลากเพิ่มมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของการซื้อสลากของประชาชน สลากกินแบ่งกลายเป็นการพนันที่คนไทยเล่นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ในปี 2560 มีผู้เล่นทั้งสิ้น 21.434 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 2.356 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้เล่นพนันสลากหน้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อสลากมาก่อนถึง 434,484 คน

และประมาณการณ์ว่ามีเด็กเยาวชน อายุตั้งแต่ 15-25 ปี เป็นผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 2,085,000 คน การเพิ่มจำนวนสลาก ส่งผลให้ประชาชนซื้อสลากเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยคนละ 7 งวดเป็น 9 งวดต่อปี เฉลี่ยคนละ 275 บาทต่องวด หรือคนละ 2,475 บาทต่อปี ถือเป็นการดูดซับเงินตราจากครัวเรือนไปสู่การใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อคุณภาพชีวิต เป็นค่าเสียโอกาสของครัวเรือน

“ที่สำคัญคือ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้อำนาจแก่สำนักงานสลากในการเพิ่มจำนวนสลาก ทั้งในพ.ร.บ.สำนักงานสลาก 2517 ในคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่มีข้อความใด ๆ ที่ให้อำนาจนี้ การพิมพ์สลากเพิ่มในสมัยก่อนล้วนต้องขอมติครม. แต่เมื่อตรวจสอบมติครม.ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ครม.มีมติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด 6 ครั้ง แต่ไม่พบว่ามีข้อสั่งการหรือมติใด ๆ ในการให้พิมพ์สลากเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา”

การแก้ปัญหาสลากแพงด้วยการพิมพ์สลากเพิ่ม จึงเป็นการทำผิดสองต่อ หนึ่ง คือ ผิดพลาด เพราะเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล แต่ผู้รับผิดชอบก็ยังคงดึงดันที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ สองคือ ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับ ภาคประชาชนจึงมาร้องให้ศาลปกครองสั่งให้การพิมพ์สลากเพิ่มเป็นโมฆะ และขอให้รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางอื่นในการแก้ปัญหา ซึ่งน่าจะถึงเวลาของการปฏิรูปกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างจริงจังเสียที” นายธนากรกล่าว