สวนดุสิตโพล โพล

สวนดุสิตโพล ชี้เลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่อยากรู้นโยบายพรรค ทุจริตซื้อเสียง

Home / ข่าวทั่วไป / สวนดุสิตโพล ชี้เลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่อยากรู้นโยบายพรรค ทุจริตซื้อเสียง

“สวนดุสิตโพล” ปชช. อยากรู้นโยบายของแต่ละพรรคมากสุด ในการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง รองลง ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตซื้อเสียง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ในหัวหข้อ “เรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง”จากประชาชน จำนวน1,149 คนระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2561 พบว่า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และ คสช.ปลดล็อกพรรคการเมือง เคลื่อนไหวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2562

โดยสิ่งที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มากที่สุดคือ นโยบายของแต่ละพรรค และแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง ถึงร้อยละ 52.74, รองลงมา คือ ความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งการป้องกันการทุจริต ซื้อเสียง ร้อยละ 33.68, การเลือกตั้งครั้งนี้จะช่วยให้สถานการณ์บ้านเมือง และเศรษฐกิจดีขึ้นได้จริงหรือไม่ ร้อยละ 32.55, การแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง ส.ส. มี ส.ส.จำนวนเท่าใดในเขตของตนเอง ร้อยละ 31.59,

ผู้สมัครมีใครบ้าง ชื่ออะไร หมายเลขอะไร สังกัดพรรคใดประวัติเป็นอย่างไร ร้อยละ 26.89, จะมีเลือกตั้งจริงหรือไม่ จะเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่ ร้อยละ 22.72,กฎหมายเลือกตั้ง กฎระเบียบข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม ร้อยละ 21.50, ขั้นตอนการเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน บัตรเลือกตั้งมีกี่ใบ มีรายละเอียดอะไรบ้าง ร้อยละ 18.71, กระบวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ที่มาของนายกรัฐมนตรีนายกฯคนนอก ร้อยละ 17.67%, และ พรรคเก่า พรรคใหม่ การย้ายพรรคของ ส.ส. ร้อยละ 15.84