การจราจร ข่าวภูมิภาค นครสวรรค์ วันปีใหม่

ปชช.เริ่มทยอยเดินทางกลับปีใหม่ ใช้รถสาธารณะเลี่ยงการจราจรแออัด

Home / ข่าวทั่วไป / ปชช.เริ่มทยอยเดินทางกลับปีใหม่ ใช้รถสาธารณะเลี่ยงการจราจรแออัด

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับปีใหม่ ใช้รถสาธารณะเลี่ยงการจราจรแออัด ด้านขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ และคนขับ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร

วันนี้ (25 ธ.ค. 61) บรรยากาศก่อนถึงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ที่สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีประชาชนมาใช้บริการเพื่อเดินทางกลับไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ยังภูมิลำเนาตามจังหวัดต่างๆแล้ว โดยประชาชนที่เลือกเดินทางกลับก่อนถึงวันหยุด เพราะต้องการหลีกเลี่ยงความแออัด

ขณะที่ตั๋วรถไปยังสถานที่ต่างๆ เริ่มถูกจองล่วงหน้าทั้งไปและกลับ คาดว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหลีกหนีการจราจรที่แออัด จากการสอบถามคนขายตั๋วตอนนี้รถที่ออกส่วนใหญ่จะเต็มทุกเที่ยว ทำให้บรรยากาศที่สถานีขนส่งเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ด้านขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ และคนขับสำหรับมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ มาตรการด้านความปลอดภัย กิจกรรมตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ และช่างตรวจสภาพรถออกตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง

นอกจากนี้ยังมีการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ ตามทางหลวงแผ่นดินสายหลักสายรองในพื้นที่ เดินทางไป – กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลฯ นี้

โดยสำรองรถในเส้นทางต่างๆให้เพียงพอ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง และมาตรการด้านความมั่นคง เช่น การเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

และขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย