ขสมก. ปีใหม่ 2562

ขสมก. รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

Home / ข่าวทั่วไป / ขสมก. รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

” ขสมก.” คิกออฟ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามสโลแกน ” ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด “

วันนี้ ( 26 ธ.ค. 61 ) ที่ บริเวณลานกิจกรรมเกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน “ พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ” โดย ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ จัดแผนการเดิรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ทั้งนี้ นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.จัดแผนการเดินรถให้บริการ ประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่ออานวยความสะดวก ปลอดภัย และสร้างความ มั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดเดินรถในเส้นทางปกติ จำนวน 118 เส้นทาง โดยจัดรถให้บริการเฉลี่ยวันละ 2,734 คัน/วัน และจัดรถโดยสารให้บริการตลอดคืน (กะสว่าง) เฉลี่ย 82 คัน/วัน ต้ังแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

2. จัดรถเฉพาะกิจ Shuttle Bus จานวน 2 เส้นทาง ให้บริการเฉพาะวันที่ 28 ธ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. และวันที่ 2 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 08.00 น. ดังนี้

– เส้นทางที่ 1 อู่หมอชิต 2 – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 3 คัน

– เส้นทางที่ 2 อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันละ 3 คัน

3. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จานวน 6 เส้นทาง ดังนี้

– สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 21 คัน

– สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 10 คัน

– สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน

– สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน

– สาย A5 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เฉลี่ยวันละ 4 คัน

– สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

4. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 4 สถานี รวม 37 เส้นทาง ดังนี้

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จานวน 13 เส้นทาง ได้แก่ 3, 16, 26, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จานวน 6 เส้นทาง ได้แก่ 66, 79, 511, 515, 516, และ 556

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จานวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508, และ 511

– สถานีรถไฟหัวลาโพง จานวน 10 เส้นทาง ได้แก่ 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75, และ 501

5. จัดเดินรถปรับอากาศร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 1 เส้นทาง คือ กรุงเทพ – สระบุรี ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.61-3 ม.ค.62 รวม 9 วัน โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราเดียวกับ บขส.

6. จัดเดินรถในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในกรุงเทพมหานคร ช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 61 ได้ขยายเวลาการเดินรถ ในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงาน Count Down ได้แก่ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมกาบางนา โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ และเอเชียทีค ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 62

7. จัดเดินรถโดยสารปรับอากาศให้บริการฟรีกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาลที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษตัริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้แก่วัดพระเชตุพนฯ,วัดอรุณราชวรารามฯ, วัดราชโอรสาราม,วัดราชประดิษฐฯ,วัดเบญจมบพิตรฯ,วัดบวรนิเวศวิหาร,วัดราชบพธิฯ,วัดสุทศันฯ, วัดพระราม 9ฯ และ วัดวชิรธรรมสาธิตระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 61- 1 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

8. จัดเดินรถงานสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 โดยขยายเวลาการเดินรถถึงเวลา 02.00 น. และจัดเดินรถ ให้บริการประชาชน เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปที่สาคัญของต่างประเทศรวม 10 ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 61 – 15 ม.ค. 62

ด้านความปลอดภัย ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอดสนิท และปิดก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็ว ตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวา หรือขับแข่งแซงกัน ไม่จอดรถแช่ป้ายเพื่อป้องกันการจราจร ติดขัด และให้ระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

นอกจากนี้ ขสมก.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการเดินทาง ณ บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ท้ัง 4 สถานี รวมทั้งจัดอัตรากำลังสายตรวจพิเศษ ให้บริการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยตามจุดสาคัญต่างๆ ในเส้นทาง

ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ขสมก.ร่วมกับกองทุนความปลอดภัย เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์โดยสาร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพหลโยธิน) ซึ่งเขตการเดินรถ ของ ขสมก. จะจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการดังกล่าวในเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมของ พนักงานประจำรถ และสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

นอกจากนี้ ขสมก. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่1-8ศูนย์ CallCenter1348 เพื่อเป็นหน่วยประสานงานภายใน-ภายนอกพร้อมทั้งรับแจ้งปัญหา กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องร้องเรียน

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถสอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนาบริการได้ที่
www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call C