การรถไฟแห่งประเทศไทย ปาบึก พายุปาบึก

การรถไฟฯ เผยปรับการเดินรถขบวนสายใต้-ท้องถิ่น รวม 12 ขบวน

Home / ข่าวทั่วไป / การรถไฟฯ เผยปรับการเดินรถขบวนสายใต้-ท้องถิ่น รวม 12 ขบวน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยปรับการเดินรถขบวนสายใต้-ท้องถิ่น รวม 12 ขบวน

วันที่ 5 มกราคม 2562 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทั้งทางบก น้ำ อากาศ และทางราง จัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินจากพายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ โดยสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ยังคงมีมวลน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ และน้ำไหลเซาะหินโรยทางระหว่างสถานีโคกคราม – นครศรีธรรมราช

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การรถไฟฯ จำเป็นต้องปรับปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถไฟสายใต้ วันนี้ ( 5 ม.ค.) จำนวน 8 ขบวน และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 4 ขบวน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยให้เดินรถถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสง และจะทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป

ส่วนขบวนรถสายใต้อื่นๆ ยังสามารถเดินทางจากต้นทางถึงสถานีปลายทางได้ตามปกติ ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนประกอบด้วย เที่ยวไป (1.) ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง ออกจากกรุงเทพ เวลา 17.05 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 06.25 น., (2.) ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 08.22 น., (3.) ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ – กันตัง ออกจากกรุงเทพ เวลา 18.30 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 08.25 น. (4.) ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 09.27 น.

สำหรับ ขบวนรถไฟ เที่ยวกลับ ประกอบด้วย (1.) ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 05.10 น., (2.) ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 15.17 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 05.35 น., (3.) ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 06.30 น., (4.) ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 19.01 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 08.35 น.

ขณะที่ ขบวนรถไฟท้องถิ่น มีการปรับปรับเปลี่ยนการเดิน ประกอบด้วย (1.) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก งดเดิน ช่วงสถานีนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง, (2.) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา งดเดิน ช่วงนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง, (3.) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช งดเดิน ช่วงชุมทางเขาชุมทอง – สถานีนครศรีธรรมราช, (4.) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา – นครศรีธรรมราช งดเดิน ช่วงชุมทางเขาชุมทอง – นครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่เฝ้าระวัง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานสถานการณ์ล่าสุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง มายังศูนย์ปลอดภัยฝ่ายการเดินรถทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง แก่พี่น้องประชาชนคนไทยสูงสุด ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง โดยการรถไฟฯ หากผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง”