พายุปาบึก

พิษณุโลกเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย ‘พายุปาบึก’

Home / ข่าวทั่วไป / พิษณุโลกเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย ‘พายุปาบึก’

หลายหน่วยงานต่างระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ในพื้นที่ภาคใต้ เช่นที่จังหวัดพิษณุโลก เปิดจุดรับบริจาคเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

นายสุรชัย มณีประกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับบริจาคเงิน ผ่านตู้รับบริจาค หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เลขที่ 644-0-10518-3
โดยผู้ที่บริจาค เงิน 500 บาทขึ้นไป หากต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดทำเอกสารหักลดหย่อนภาษี ส่วนผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของ และอาหารแห้ง หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก

ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำ “มาตรการพิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fastrack)” สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือลมพายุ โดยประสานกลุ่มพันธมิตรประกันภัยของธนาคารพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาท

ทั้งนี้ เพียงกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแสดงภาพถ่ายความเสียหายของที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน และหลักฐานอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด และหากกลุ่มพันธมิตรประกันภัยของธนาคารประเมินความเสียหายของที่อยู่อาศัยแล้วพบว่าสูงกว่า 15,000 บาท หรือมีน้ำท่วมตัวที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 100 เซนติเมตรขึ้นไป ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท โดยติดต่อเพื่อรับการพิจารณาสินไหมเร่งด่วนได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลใจ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล พิจารณา มอบความช่วยเหลือ ได้แก่ 1. พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทดังกล่าวข้างต้น 2. ลดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับช่วงพักชำระหนี้สูงสุด 50-100% แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3.ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล 2 เดือน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ 3 เดือน และสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

สำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย (SSME) ธนาคารได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการ พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน ลดดอกเบี้ยช่วงพักชำระหนี้สูงสุด 100% ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี ส่วนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารฯ พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นของลูกค้าแต่ละราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารฯ