ปริญญา ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ ม.เชียงใหม่

ม.เชียงใหม่ มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ‘ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์’

Home / ข่าวทั่วไป / ม.เชียงใหม่ มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ‘ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์’

สภา ม.เชียงใหม่ อนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ “ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์” ผู้มีส่วนสำคัญช่วยทีมหมูป่า อะคาเดมี ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

วันที่ 4 ม.ค. 2562 มีรายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน  1 ท่าน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย 1 ใน 7 ผู้ทรงคุณวุฒิคือ “นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอน จ.เชียงราย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด ได้แก่

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์

3. นางปิยพรรณ หันนาคินทร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

6. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อลัน เพียร์สัน (Professor Emeritus Dr.Alan Pearson) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

และได้อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน  1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์