พระราชพิธี พระเทพฯ

สมเด็จพระเทพฯ เตรียมเสด็จประชุมพระราชพิธี 26 ม.ค.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / สมเด็จพระเทพฯ เตรียมเสด็จประชุมพระราชพิธี 26 ม.ค.นี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เตรียมเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษา จะเสด็จมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฯ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยรัฐบาลมีหลายเรื่อง ที่ต้องนำความกราบบังคมทูลและขอพระราชวินิจฉัย วันนี้ จึงยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ แต่เบื้องต้น มีหมายกำหนดการออกมาแล้ว ว่าพระราชพิธีฯแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนที่เตรียมการเบื้องต้น 2.ส่วนที่เป็นพระราชพิธีช่วงกลาง และ 3.กิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลาย

ทั้งนี้ ในส่วนกลาง คือ พระราชพิธี 3 วัน ระหว่าง 4-6 พฤษภาคม ส่วนพิธีเบื้องต้น จะเริ่มก่อนประมาณ 1 เดือน คือเมษายน โดยจะเริ่มจากพิธีพลีกรรม (พะ-ลี-กรรม) คือการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เริ่มจากวันที่ 6 เมษายน ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ต่อด้วยวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม แล้วเข้าสู่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม

ซึ่งวันสำคัญที่สุด คือวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันบรมราชาภิเษกดังนั้น ทุกวันที่ 4 พฤษภาคม ในปีต่อๆไป จะเป็นวันที่ระลึกการบรมราชาภิเษก หรือวันวันฉัตรมงคล สำหรับความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีฯ ในส่วนของรัฐบาล ขณะนี้ เตรียมงานลุล่วงไปกว่า 50% จัดการ