สภาพอากาศ อากาศแปรปรวน

ที่จังหวัดพะเยา เพราะอากาศแปรปรวน พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม

Home / ข่าวทั่วไป / ที่จังหวัดพะเยา เพราะอากาศแปรปรวน พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มประสบกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนทั้งหนาวเย็น และร้อนจัดในช่วงกลางวัน ส่งผลให้พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม โดยอุณหภูมิล่าสุดต่ำสุดอยู่ที่ 18 เซลเซียส และมีหมอกลงจัด

ชาวบ้านจำนวนมาก เดินทางเข้ารับการรักษาระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลเพิ่มจำนวนขึ้นมากอีกกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ หลังพบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ และส่งผลให้ในช่วงเช้ามีอุณหภูมิที่ต่ำลดลงมีหมอกลงจัด และในช่วงกลางวันมีอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ส่งผลกระทบพบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

โดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเตือนประชาชน เฝ้าระวังอากาศแปรปรวน ในช่วงนี้ หลังในพื้นที่จังหวัดพะเยา เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งหนาว ร้อน และเกิดฝนตก ทำให้อาจเสี่ยงกับโรคติดต่อในระบบให้ระวัง 4 โรคติดต่อ คือ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ให้รักษาร่างกายให้อบอุ่น ไม่ก่อไฟหรือไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ เพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง