ข่าวสดวันนี้ เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง เลือกตั้ง

จัดตั้ง ‘เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง’ อย่างเป็นทางการ

Home / ข่าวทั่วไป / จัดตั้ง ‘เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง’ อย่างเป็นทางการ

จัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership”อย่างเปิดทางการ 

วันที่ 13 ม.ค. 2561ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน(YLDF)โดย ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดการแถลงข่าว จัดตั้ง  “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership”อย่างเปิดทางการ 

พร้อมกันนี้ได้มีการตั้งประเด็นการจับผิดพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งจับผิดผู้มีอำนาจรัฐ-องค์กรอิสระที่ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ อันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย 

ทั้งนี้ “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP” กกต.ได้ให้การรับรองเพื่อช่วยทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา  22(5) แห่ง พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560