PM2.5 กรมควบคุมมลพิษ ฝุ่นละอ่อง หมอกควัน

กทม.-ปริมณฑล ยังวิกฤต!! ฝุ่นละอองยังปกคลุมหลายพื้นที่

Home / ข่าวทั่วไป / กทม.-ปริมณฑล ยังวิกฤต!! ฝุ่นละอองยังปกคลุมหลายพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM2.5 พบ กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระบุว่า ปัจจุบันคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 50 – 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง

ด้านฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 63 – 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ โดยจุดที่พบปัญหาหนักที่สุดคือที่บริเวณ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุด