กรมสุขภาพจิต ข่าวสดวันนี้ ระดับสติปัญญา เด็กไทย ไอคิวต่ำ

กรมสุขภาพจิต ชี้ เด็กไทยมีระดับไอคิวต่ำลง

Home / ข่าวทั่วไป / กรมสุขภาพจิต ชี้ เด็กไทยมีระดับไอคิวต่ำลง

กรมสุขภาพจิต เผยข้อมูลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน พบมีค่าต่ำลงกว่าปี 2559 สาเหตุจากการติดโทรศัพท์มากเกินไป

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดงานวันเด็กที่สถาบันราชานุกูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พร้อมมอบชุดของขวัญกระตุ้นสติปัญญาเด็กตามแนวคิด เด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ และได้เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของปี 2561

พบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 94.73 ซึ่งต่ำลงเกือบ 3 จุดเมื่อเทียบกับการสำรวจในปี 2559 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 โดยสาเหตุมาจากเด็กไทยมีต้นทุนต่ำทางพัฒนาการ รวมถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเล่นเกมที่มากเกินไป แทนที่จะได้ใช้เวลาในการอยู่กับพ่อแม่ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทางสังคม

โดยในปีนี้ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสถาบันราชานุกูล พัฒนาโปรแกรมที่จะใช้ในการกระตุ้นสติปัญญาเด็ก โดยให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน เด็กจะมีความผูกพันธ์กับครอบครัวมากขึ้น และส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้