ข่าวสดวันนี้ ฝุ่นละออง หมอกควัน

ผบ.ทอ.สั่งการให้นำเครื่องบิน BT-67 บินโปรยน้ำลดปัญหาฝุ่นละออง

Home / ข่าวทั่วไป / ผบ.ทอ.สั่งการให้นำเครื่องบิน BT-67 บินโปรยน้ำลดปัญหาฝุ่นละออง

ผบ.ทอ.สั่งการให้นำเครื่องบิน BT-67 บินโปรยน้ำลดปัญหาฝุ่นละออง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จึงได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกองบิน ๖ ดอนเมือง ภายในเย็นวันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๒) และเตรียมทำการบินโปรยน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัดกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำลดหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ ๓,๐๐๐ ลิตร ทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

ด้าน พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศขณะนี้ คือ การบินโปรยน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำฝนเทียมได้เลย จึงได้สั่งการให้จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก มาโปรยน้ำลดผลกระทบแก่ประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

นอกจากนี้ จะร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาหน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่นละอองขนาด PM2.5 จำนวน 25,000 ชิ้น แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับ แผนการปฏิบัติการบินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ กองทัพอากาศกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดพื้นที่และวางแผนการบินที่เหมาะสมต่อไป