ฝุ่นละออง หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย

งานวิจัยเผยหน้ากากอนามัย+กระดาษทิชชู่ 2 ชั้น ใช้กันฝุ่น PM2.5 ได้ใกล้เคียง N95

Home / ข่าวทั่วไป / งานวิจัยเผยหน้ากากอนามัย+กระดาษทิชชู่ 2 ชั้น ใช้กันฝุ่น PM2.5 ได้ใกล้เคียง N95

งานวิจัยระบุ หน้ากากอนามัย + กระดาษทิชชู่ 2 ชั้น สามารถใช้กันฝุ่นควัน PM2.5 ได้ดีใกล้เคียงหน้ากาก N95 ที่กำลังขาดตลาด

จากงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยให้รู้ว่า หน้ากากที่ประชาชนนิยมใช้ป้องกัน ฝุ่นละออง PM2.5 มีด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบ 3M 8210 หรือ N95 และแบบ 3M 9002A และแบบ Dura ที่ใช้สวมป้องกันไข้หวัดทั่วไป

โดยแบบ N95 และแบบ 3M 9002A สามารถสวมป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งภายในและนอกอาคารได้ถึงประมาณ 87 – 96 % ส่วน Dura แบบที่ใช้สวมทั่วไป ป้องกันได้เพียง 48 % แต่ทั้งนี้ถ้าหากซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูลงไปใต้หน้ากากก็จะยิ่งช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้มากถึง 75 – 90 % เลยเดียว

นอกจากนี้ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก ของ ศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ยังชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่เข้าร่วมงานวิจัยส่วนใหญ่เห็นว่าหน้ากาก N95 เป็นชนิดที่ใช้ป้องกันฝุ่นละอองได้ดีที่สุด แต่ถ้าให้เลือกใช้พวกเขาจะใช้ชนิด Dura เนื่องจากชนิด N95 และ 3M 8210 ไม่สะดวกในการใช้งาน และทำรู้สึกให้เจ็บตอนสวมใส่

 

ที่มา js100 , MONO 29