ข่าวMono29 ดอยสุเทพ บ้านพักตุลาการ

ครม.อนุมัติงบฯ 17.55 ล้าน ฟื้นฟูบ้านพักตุลาการ

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.อนุมัติงบฯ 17.55 ล้าน ฟื้นฟูบ้านพักตุลาการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินฟื้นฟูบ้านพักตุลาการ เชิงดอยสุเทพ กว่า 17 ล้านบาท โดยเร่งเดินหน้าทันที  พร้อมรับทราบผลถอดบทเรียนเหตุการณ์ถ้ำหลวง ยกระดับการกู้ภัย

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชิงดอยสุเทพ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ว่าได้มีการอนุมัติแผนฟื้นฟูบ้านพักตุลาการ ซึ่งแบ่งเป็นแผนระยะเร่งด่วน, ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยงบประมาณ 17.55 ล้านบาท ครอบคลุมการปลูกต้นไม้ และแผนฟื้นฟูทั้งหมด

โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดดำเนินการฟื้นฟูในทันที ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการแก้ปัญหา เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม ใน 8 แนวทาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติรับทราบ สรุปผลการถอดบทเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้สูญหายในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ซึ่งจะมีการดำเนินการดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จัดชุดประจำและชุดเคลื่อนที่ในสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับเครื่องมือกู้ภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
2. ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการกู้ภัย และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
3. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทุกสภาพพื้นที่
4. สนับสนุนงบประมาณในภาวะฉุกเฉิน ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีลักษณะพิเศษ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ในกลุ่มพื้นที่ต่างๆ
6. กำหนดรูปแบบของแผนเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงภัยในสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้จังหวัดนำไปจัดทำเป็นแผนเผชิญเหตุ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวด้วย