กราบหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณ

นศ.แพทย์ มข. กราบสรีระสังขาร ‘หลวงพ่อคูณ’ เนื่องในวันครู

Home / ข่าวทั่วไป / นศ.แพทย์ มข. กราบสรีระสังขาร ‘หลวงพ่อคูณ’ เนื่องในวันครู

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อระลึกถึงบุญคุณครูใหญ่ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562

วันนี้(16 ม.ค.) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญประจำเดือนเพื่ออุทิศถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ห้องเก็บสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ บริสุทโธ) ชั้น 7 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่สรีระสังขารหลวงพ่อคูณมาตั้งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง 10 รูปร่วมพิธี และมีบรรดาศิษย์ยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

สำหรับพิธีทำบุญที่ส่วนกุศลแด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในวันที่29 มกราคมนี้

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี เข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ที่บริเวณชั้น 7 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณครูใหญ่ที่ได้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562