PM2.5 กรมควบคุมมลพิษ ข่าวสดวันนี้ ฝุ่นละออง

กรมควบคุมมลพิษ เผย สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

Home / ข่าวทั่วไป / กรมควบคุมมลพิษ เผย สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 กทม.-ปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวไม่ดี สงบในช่วงเช้า สภาพอากาศปิด มีหมอกในตอนเช้า ระดับต่ำๆ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 17 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในระดับถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

– พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 16 พื้นที่

– พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 9 พื้นที่

คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล จะยังไม่มีฝนตกในพื้นที่

คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด

กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง