ครู เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ครูกาฬสินธุ์ ร้องถูกหลอกกู้เงินออมทรัพย์ครู สูญเงิน 1.6 ล้าน

Home / ข่าวทั่วไป / ครูกาฬสินธุ์ ร้องถูกหลอกกู้เงินออมทรัพย์ครู สูญเงิน 1.6 ล้าน

ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยอ้างว่า ถูกนายหน้าหลอกกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทำให้เป็นหนี้ 2 ล้านบาท และยังปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินในบัญชีไปจนหมด โดยไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

นางเยาวลักษณ์ ภูชุมอายุ 34 ปี ครูชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอความช่วยเหลือ และให้ช่วยประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ หลังตกเป็นหนี้ 2 ล้านบาท โดยเล่าว่า ถูกปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินกู้จากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์จนหมดบัญชี และที่ผ่านมาพยายามสอบถามกับสหกรณ์ฯ ดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ได้ติดต่อขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์หลายครั้ง เพราะต้องนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว และซ่อมแซมบ้าน แต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด กระทั่งมีผู้แนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือกับข้าราชการครูคนหนึ่งในอำเภอกุฉินารายณ์ เพราะสามารถช่วยในการกู้เงินผ่านง่ายและรวดเร็ว แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินร้อยละ 13 จากยอดเงินกู้ทั้งหมดเป็นค่าดำเนินการ ตัวเองจึงนำเอกสารต่าง ๆ ไปมอบให้

ต่อมาเดือนตุลาคมได้มีการหักเงินในบัญชีเงินเดือน 19,000 บาท จึงไปสอบถามกับข้าราชการครูที่นำเอกสารไปให้ แต่ได้รับคำตอบว่า เอกสารกู้เงินยังไม่เรียบร้อย และเดือนพฤศจิกายนก็ถูกหักเป็นเดือนที่ 2 จึงไปสอบถามกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จึงทราบว่าได้อนุมัติเงินกู้ตั้งแต่ 27 กันยายน ปีที่ผ่านมา เป็นเงิน 2 ล้านบาท หักค่าหุ้น 419,700 บาท คงเหลือ 1,580,300 บาท และรองปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ปลอมลายมือชื่อ และเอกสารใบมอบฉันทะเบิกเงินในบัญชีออกไปทั้งหมด

เบื้องต้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องทุกข์ต่อไป