รถถัง VT-4 ศรีสุวรรณ จรรยา

‘ศรีสุวรรณ’ คัดค้าน ทบ.ซื้อรถถัง VT-4 จากจีน 2.3 พันล้าน ชี้ขัดรธน.

Home / ข่าวทั่วไป / ‘ศรีสุวรรณ’ คัดค้าน ทบ.ซื้อรถถัง VT-4 จากจีน 2.3 พันล้าน ชี้ขัดรธน.

‘ศรีสุวรรณ’ ค้านทบ.ซื้อรถถังVT-4จากจีน2.3พันล้าน ชี้ขัดรธน. ลั่นไม่จบง่ายแน่นอน

วันนี้(18 ม.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์สมาคมฯ เรื่อง “คัดค้าน ทบ.เตรียมจัดซื้อรถถัง VT-4 จากจีน” ระบุว่า ตามที่มีรายงานข่าวเป็นการทั่วไปว่าทางกองทัพบก จะจัดซื้อ Main Battle Tank รถถัง VT-4 เพิ่มเติมอีก 14 คัน จากบริษัทของทางประเทศจีน โดยใช้งบประมาณ 2.3 พันล้านบาท ทั้งๆ ที่กองทัพบกได้เคยจัดซื้อ VT-4 ล็อตแรกจากจีนมาแล้วรวม 28 คัน ด้วยงบประมาณ 4.9 พันล้าน และล็อต 2 อีก 11 คัน งบประมาณ 2 พันล้านบาท จัดเตรียมการซื้อเพิ่มอีก 14 คัน ในครั้งนี้ในยามที่ประเทศยังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพบก และ คสช. ไม่เคารพต่อความรู้สึกและความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าในขณะนี้

แถลงการณ์ระบุว่า การที่ คสช.อนุญาตให้กองทัพจัดซื้อจัดหาอาวุธจากจีนเข้ามาประจำการเป็นจำนวนมากทั้งเรือดำน้ำจีน S-26T แล้ว 1 ลำ และซื้อรถเกราะ VN1 อีกด้วยนั้น มีข้อสงสัยจากสังคมหลายประการโดยเฉพาะเหตุใดจึงมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดหาแต่เฉพาะประเทศจีน ซึ่งการจัดซื้อจัดหาไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสเหมือนกับการจัดซื้อจัดหาในประเทศตะวันตก ดังนั้นกรณีเช่นนี้จึงเป็นที่สงสัยว่า ทำไมสนช. กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการงบประมาณของ สนช. และทางผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่คิดที่จะไต่สวนหาความจริงนำมาแถลงตอบข้อสงสัยของประชาชนบ้างหรือ รวมทั้ง ป.ป.ง. ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของการจัดซื้อจัดหาอาวุธต่างๆ จากประเทศจีนกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล(Good governance) เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาในสังคมได้

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมิวิกฤตการณ์ความขัดแย้งหรือสู้รบใหญ่กับประเทศเพื่อนบ้านที่จำเป็นจะต้องจัดซื้อจัดหาและสั่งสมอาวุธแต่อย่างใด การจัดซื้อจัดหาอาวุธเพื่อนำมาสั่งสมบารมีของแต่ละผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามานั้น ถือว่าเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าตามกฎหมายวิธีงบประมาณหรือไม่ และการทบ.อ้างว่าจัดหารถถัง VT-4 เพิ่อทดแทนรถถังอเมริกัน M-41 Walker Bulldog ที่ใช้มานานกว่า 40 ปีนั้น รถถัง M-41 มีการใช้งานอย่างคุ้มค่าตลอดระยะเวลาของการประจำการหรือไม่ อย่างไร หรือมีไว้เพื่อโชว์เด็กๆ ในงานวันเด็ก และสุดท้ายก็นำไปทิ้งทะเลเพื่อทำเกาะปะการังที่แพงที่สุดในโลก ใช่หรือไม่

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 62 กำหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ แต่การที่ คสช.และกองทัพไทยเร่งรีบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาสะสมกันแล้วหลายแสนล้านบาทนั้น ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 76 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นอน