กรุงเทพโพลล์ ขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ค่าครองชีพ รถเมล์

กรุงเทพโพลล์ เผยคนกรุงค้านขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ห่วงค่าครองชีพสูงขึ้น

Home / ข่าวทั่วไป / กรุงเทพโพลล์ เผยคนกรุงค้านขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ห่วงค่าครองชีพสูงขึ้น

กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชน 60.9% ค้านขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ห่วงค่าครองชีพสูงขึ้น หวังรถแอร์เย็น ไร้ควันดำ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ผลกระทบต่อผู้โดยสารกับการขึ้นราคารถเมล์” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,209 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.9 เห็นว่าไม่เหมาะสมหากปรับขึ้นค่ารถเมล์ โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 47.1 ให้เหตุผลว่าทำให้ประชาชนมีค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

เมื่อถามต่อว่าในภาพรวมคิดว่าการปรับขึ้นค่ารถเมล์ จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่ใช้รถเมล์หรือไม่อย่างไร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 เห็นว่าจะส่งผลกระทบ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 69.0 ให้เหตุผลว่าจะทำให้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ถ้าต้องไปหลายต่อ รองลงมาร้อยละ 4.4 จะทำให้คนหันไปใช้ระบบขนส่งอื่นแทน เช่น เรือ รถไฟฟ้า และร้อยละ 2.4 จะทำให้คนหันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 24.2 เห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบ คิดว่าใช้เหมือนเดิม เพราะราคาไม่ได้ปรับขึ้น สูงมาก

เมื่อถามถึงเรื่องที่คาดหวังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกับการใช้บริการรถเมล์ หลังจากมีการปรับขึ้นราคาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 อยากให้มีรถสภาพใหม่ทุกสาย ไม่มีควันดำ แอร์ไม่ร้อน ไม่มีกลิ่นเหม็น รองลงมาร้อยละ 68.0 อยากให้มีพนักงานขับและพนักงานเก็บเงินให้บริการดี สุภาพเรียบร้อย และร้อยละ 62.7 อยากให้มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง เพียงพอกับความต้องการ