ข่าวMono29 ดอนเมือง ท่าอากาศยาน ปิดรันเวย์

ทอท. ปิดรันเวย์ดอนเมืองซ่อมพื้นผิว 29 ม.ค.-1 ก.พ.

Home / ข่าวทั่วไป / ทอท. ปิดรันเวย์ดอนเมืองซ่อมพื้นผิว 29 ม.ค.-1 ก.พ.

สนามบินดอนเมือง เตรียมปิดรันเวย์ด้านตะวันตก 150 เมตร ซ่อมพื้นผิว 29 ม.ค.-1 ก.พ. โดยปรับใช้งานเป็นทางบินขึ้นเท่านั้น

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ทอท.ได้กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตกบางส่วนของท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันอังคารที่ 29 ม.ค. ถึง วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร จากความยาวทางวิ่งทั้งหมด 3,700 เมตร

ซึ่งท่าอากาศยานดอนเมืองจะบริหารจัดการโดยเปลี่ยนการใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตกสำหรับอากาศยานวิ่งขึ้นเท่านั้น  โดยมีความยาวของทางวิ่งที่สามารถใช้ในการวิ่งขึ้นได้คงเหลือ 3,000 เมตร หลังจากหักความยาวทางวิ่งในส่วนพื้นที่ก่อสร้างและเขตความปลอดภัย

ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานของอากาศยาน และยังคงมีความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่วนทางวิ่งฝั่งตะวันออกให้ใช้สำหรับอากาศยานทำการบินลงแทน

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของทางวิ่งฝั่งตะวันออกที่ต้องใช้ทางขับ S เป็นจุดเชื่อมต่อมายังหลุมจอดของดอนเมือง จึงทำให้ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณอากาศยานลดลงจาก 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 22 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสายการบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้า และมีผลต่อการให้บริการผู้โดยสารในบางช่วงเวลา และอาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบาย