ข่าวสดวันนี้ น้ำท่วมกรุงเทพ ผู้ว่ากทม.

รองผู้ว่าฯ กทม. ลุยตรวจโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี

Home / ข่าวทั่วไป / รองผู้ว่าฯ กทม. ลุยตรวจโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี

รองผู้ว่าฯ กทม. พอใจ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมดันท่อลอดเพิ่มประสิทธิภาพรองรับน้ำย่านราชเทวี มั่นใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และช่วยระบายน้ำพื้นที่ใกล้เคียงได้

(21 ม.ค.62) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดมลพิษ

มีระบบการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย ซึ่งบ่อสูบน้ำดังกล่าวเป็นบ่อสูบน้ำชั่วคราวได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพชำรุดและช่องทางน้ำเข้าบ่อสูบมีขนาดเล็ก ประกอบกับปัจจุบันกำลังสูบไม่เพียงพอ รวมทั้งมีบ่อน้ำเสียกีดขวางทางเข้า ทำให้น้ำไม่สามารถระบายเข้าบ่อสูบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินโครงการปรับปรุง เพื่อให้มีสภาพถาวรแข็งแรงและเพิ่มกำลังสูบจาก 6 ลบ.ม./วินาที เป็นกำลังสูบ 8 ลบ.ม./วินาที พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ผลงานที่ทำได้ 26.5% ประกอบด้วย สร้างบ่อสูบน้ำ ทำได้ 26% เทคอนกรีตผนังบ่อสูบน้ำ ทำได้ 50% เทคอนกรีตพื้นดาดท้องคลองความยาว 210 ม. ทำได้ 100%

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามการก่อสร้างดังกล่าวเกิดความล่าช้า เนื่องจากในระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำไม่สามารถปิดกั้นน้ำได้ทั้งหมด มีความจำเป็นต้องเปิดทางให้น้ำบางส่วนสามารถระบายผ่านไปได้

ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนในปีนี้ เมื่อโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซียแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากข้างสถานทูตอินโดนีเซียมีคลองเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ โดยสามารถรับน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีแยกมิตรสัมพันธ์ และถนนพญาไทบริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ เร่งระบายลงสู่คลองแสนแสบได้เร็วยิ่งขึ้น

ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวีซึ่งเป็นช่วงจากทางรถไฟนั้น แก้ไขด้วยวิธีดันท่อ ซึ่งคาดว่าสามารถเปิดใช้ระบบได้ในเดือนพ.ค.62 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้

และเชื่อว่าโครงการนี้ จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 และช่วยระบายน้ำ บรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยรองรับน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองสามเสนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป