ข่าวMOMO29 จังหวัดเลย ดื่มสุราในเวลาราชการ ร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

ครูร้องเรียน ผอ.โรงเรียน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดื่มสุราในเวลาราชการ

Home / ข่าวทั่วไป / ครูร้องเรียน ผอ.โรงเรียน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดื่มสุราในเวลาราชการ

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดื่มสุราในเวลาราชการ บริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ

นางสาวอรทัย แสงจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย นำนักเรียนและผู้ปกครอง ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ

โดยนางสาวอรทัย เปิดเผยว่า ตนมาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เห็นพฤติกรรมของผู้อำนวยการ บริหารงานไม่มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดื่มสุราในเวลาราชการ รวมถึงไม่นำเงินงบประมาณที่รัฐจัดสรร ไปซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ภาคการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ นักเรียนยังไม่มีหนังสือเรียน นางสาวอรทัยยังบอกด้วยว่า เคยร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แต่ยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง