PM 2.5 ข่าวภูมิภาค ฝุ่นละออง เชียงใหม่

ชาวเชียงใหม่ตื่นตัว!! ฝุ่นพิษวิกฤตหนัก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 เท่า

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวเชียงใหม่ตื่นตัว!! ฝุ่นพิษวิกฤตหนัก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 เท่า

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ขยับสูงเกินมาตรฐาน เข้าสู่ระดับวิกฤตหลายจุดทั่วจังหวัด

วันนี้ ( 29 ม.ค.) ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานว่าค่า PM 2.5 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ที่ 151 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ อยู่ที่ 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้วันนี้ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองขมุกขมัวไปด้วยหมอกควัน

คุณภาพอากาศที่เข้าสู่วิกฤต ทำให้ประชาชนตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่พากันสวมหน้ากากปิดจมูกมาสวมใส่ขณะขี่รถอยู่บนท้องถนน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

สาเหตุที่มลพิษทางอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่วิกฤต นอกจากจะมาจากการเผาตามฤดูกาลที่เริ่มขึ้นมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ยังมีปัจจัยเสริมอื่น ทั้งโครงการก่อสร้างถนนที่มีหลายจุด รวมทั้งปริมาณควันพิษจากไอเสียรถยนต์ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน โดยห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2562 เพื่อลดต้นตอหมอกควันมลพิษทางอากาศ

พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาท สำหรับผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด