สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 เลือกตั้ง62

ผู้ว่าฯนครศรีฯ เล็งแจกทองคำ อำเภอไหนใช้สิทธิเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ว่าฯนครศรีฯ เล็งแจกทองคำ อำเภอไหนใช้สิทธิเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

กกต.นครศรีธรรมราช ติวเข้มคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ด้านผู้ว่าฯ ลั่นอำเภอไหนใช้สิทธิ 100 เปอร์เซ็นต์ทำถ้วยทองคำ 1 หนักกิโลกรัมมอบเป็นรางวัล

วันที่ 31 ม.ค.62 ที่โรงแรมเดอะฟอร์จูนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงคณะการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง จำนวน 120 คน

โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของชาติอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ทุกระดับต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ซึ่งก็มี 2 เรื่อง คือ เรื่องอะไรที่ต้องทำหรือควรทำ และเรื่องอะไรต้องไม่ทำหรือไม่ควรทำ สำหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบในทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สามารถนำไปอำนวยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอย้ำว่าหากอำเภอใดมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์จะทำถ้วยทองคำหนัก 1 กิโลกรัมมอบให้เป็นรางวัลด้วย

นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

โดยกำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่รับสมัคร

สำหรับการจัดประชุมชี้แจงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบ บทบาท หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้ง การรับสมัคร การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นต้น