ฝุ่นละออง ม.44 สวนดุสิตโพล

ดุสิตโพล เผยปชช. 47.04% เห็นควรใช้ ม.44 คุมสถานการณ์ฝุ่นละออง

Home / ข่าวทั่วไป / ดุสิตโพล เผยปชช. 47.04% เห็นควรใช้ ม.44 คุมสถานการณ์ฝุ่นละออง

สวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,353 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2562 – 1 ก.พ. 2562 เรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์ฝุ่นละออง

ทั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.98 เห็นว่าเข้าขั้นวิกฤต เกินมาตรฐาน ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ยังแก้ไขไม่ได้ รองลงมา ร้อยละ 37.01 มองว่า คุณภาพชีวิตแย่ อันตรายต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ และร้อยละ 30.02 เห็นว่า ภาครัฐ ควรเร่งแก้ปัญหา มีมาตรการเร่งด่วน ทำอย่างจริงจัง

โดยสอดคล้องกับความเห็นคนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 47.04 มองว่า รัฐบาลและนายกฯ ควรใช้มาตรา44 ออกคำสั่งควบคุมสถานการณ์ ประกาศหยุดราชการ ห้ามใช้รถ บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วน ในขณะนี้ ร้อยละ 54.14 รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ร้อยละ 25.00 จำกัดปริมาณรถบนถนน ตรวจจับควันดำ ระงับการก่อสร้าง เผาในที่โล่ง และ ร้อยละ 18.23 เห็นว่า ควรแจกหน้ากากอนามัยให้ทุกครัวเรือน ควบคุมไม่ให้ขายเกินราคา