ฝุ่นละออง

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ดีขึ้น ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่

Home / ข่าวทั่วไป / สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ดีขึ้น ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดยจากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้