PM2.5 กทม. ข่าวสดวันนี้ ฝุ่นละออง มลพิษ

ศูนย์แก้มลพิษกทม. คาด ปริมาณฝุ่น PM2.5 พรุ่งนี้แนวโน้มลดลง

Home / ข่าวทั่วไป / ศูนย์แก้มลพิษกทม. คาด ปริมาณฝุ่น PM2.5 พรุ่งนี้แนวโน้มลดลง

ศูนย์แก้มลพิษกทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงาน 6 ก.พ. 62 คาดปริมาณฝุ่น PM2.5 พรุ่งนี้แนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณต์มาตรฐาน

วันนี้ 6 ก.พ. 62 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 16.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลา 15.00 น. ตรวจวัดได้ 15 – 47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ. ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี – ดีมาก มีเพียงเขตบางเขนและเขตวังทองหลาง ที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สูงสุด ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มลดลง และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งจากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มงวด ประกอบกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าในวันที่ 7 ก.พ. 62 ลมมีกำลังแรงขึ้นได้อีกเล็กน้อย จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองโดยรวมยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทุกภาคส่วนผนึกกำลังลดฝุ่น PM2.5 โดยกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินมาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงการใช้หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน ประชาชน และสถานประกอบการต่างๆ พร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขตรวจเยี่ยมชุมชน และให้การดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

จัดหน่วยเร่งด่วนกรณีตรวจสอบพบการเผาขยะและการเผาหญ้า โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตามตรวจสอบค่า PM2.5 ประเมินสถานการณ์ และรายงานผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำการตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมในการทำฝนเทียมตามสถานการณ์คุณภาพอากาศที่เหมาะสม กองทัพสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถฉีดน้ำล้างถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กองบังคับการจราจร (บก.จร.) กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ จัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัด ควันดำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการโรงงาน ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อลดกำลังการผลิต และหยุดประกอบกิจการบางประเภทที่สามารถทำได้ และจัดกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อช่วยลด PM2.5 ในช่วงวิกฤตนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามและประเมิน สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม กรมอุตุนิยมวิทยา สนับสนุนการพยากรณ์อากาศในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

กรมชลประทานสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำร่วมปฏิบัติลดฝุ่น PM2.5 โดยดำเนินการร่วมกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (6 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. โรงเรียนการบินกรุงเทพ ได้นำเครื่องบินเล็กขึ้นบินโปรยละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

นอกจากนี้ สำนักงานเขตต่างๆ ยังคงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง อาทิ เขตลาดพร้าว บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคาร โครงการ ATMOS CONDO อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น

และจะรณรงค์ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเขตฯ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนที่มีอาคารสูงร่วมกันดำเนินการติดตั้งด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องจนกว่าปริมาณของบรรยากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

ด้านเขตหลักสี่ ผนึกกำลังกับไปรษณีย์ไทย ภายใต้โครงการถนนอากาศสะอาด เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษจากท่อไอเสียรถขนส่งที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ภายในไปรษณีย์ไทย แขวงทุ่งสองห้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล ให้มีค่าควันดำเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล