ฝุ่นละออง PM2.5 ลำปาง

ลำปางเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 งดเผาอย่างเด็ดขาด

Home / ข่าวทั่วไป / ลำปางเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 งดเผาอย่างเด็ดขาด

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงกรณีพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ติดต่อกันหลายวันว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ หลังพบว่ามีการจุดไฟเผาป่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเผาป่านี้ถือเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นมาตรการเฉพาะหน้า ได้มีการให้นำรถบรรทุกน้ำไปฉีดพ่นในจุดเสี่ยง เพื่อทำให้ค่าฝุ่น เบาบางลง

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งการดับไฟป่าเขตดอยพระบาท พื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ให้ดับโดยเร็ว รวมไปถึงมาตรการที่ใช้กลไกฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ต่างๆในพื้นที่ให้ ทำการชี้แจงและขอความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ให้งดเผาอย่างเด็ดขาด จนถึงเดือนเมษายน นี้ และแจ้งให้ทราบถึงโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมได้ขณะเผาป่าหญ้าแห้งต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี แต่อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจ ยังคงเผาต่อเนื่อง ทางภาครัฐก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป