กรมควบคุมมลพิษ ข่าวสดวันนี้

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันวันที่ 12 ก.พ. 2562

Home / ข่าวทั่วไป / กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันวันที่ 12 ก.พ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันนี้ กรมควบคุมมลพิษระบุว่าคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลายพื้นที่PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 28 – 141 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 44 – 166 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และ แอพลิเคชั่น air4thai