PM 2.5 ข่าวภูมิภาค ฝุ่นพิษ ฝุ่นละออง เชียงใหม่

ฝุ่นพิษปกคลุมเมืองเชียงใหม่ PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกจุด

Home / ข่าวทั่วไป / ฝุ่นพิษปกคลุมเมืองเชียงใหม่ PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกจุด

ฝุ่นพิษปกคลุมเมืองเชียงใหม่ พีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานทุกจุด สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่และกระแสลมที่พัดพาเอาฝุ่นควันจากพื้นที่อื่น

วันนี้ (12 ก.พ.62) ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานว่า สภาพท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ในวันนี้ปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันอีกครั้ง แอพพลิเคชั่น air4thai รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ พีเอ็ม 2.5 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้ที่ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ศูนย์ราชการจังหวัด วัดได้ที่ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขยับเป็นจากสีเหลืองเป็นสีส้ม เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งสองจุด

ขณะที่เวปไซต์รายงานคุณภาพอากาศอย่าง aqicn.org รายงานตัวเลขที่สูงกว่าถึงสองเท่า โดยรายงานตัวเลขที่ศูนย์ราชการจังหวัด ในเวลา 11.00 น. ได้ที่ 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ส่วนที่บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดได้ 159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฝุ่นพิษที่กลับมาปกคลุมเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง ส่งผลกระทบให้กับประชาชนเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ที่มีผู้ใช้รถจักรยายนต์ตามท้องถนน เช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนและนักเรียนที่ต้องออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวถึงค่าพีเอ็ม 2.5 ที่ขยับสูงขึ้นในวันนี้ว่ามีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่และกระแสลมที่พัดพาเอาฝุ่นควันจากพื้นที่การเผาอื่นเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งค่าฝุ่นที่เพิ่มขึ้นประชาชนต้องติดตามรายงานจากกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ