PM 2.5 ข่าวMono29 ฝุ่นละออง สวนอ้อย เผาไร่อ้อย ไร่อ้อย

ชาวไร่อ้อยยัน!! จำเป็นต้องเผาก่อนตัด ชี้ภาครัฐควรเจรจากับโรงงานน้ำตาล

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวไร่อ้อยยัน!! จำเป็นต้องเผาก่อนตัด ชี้ภาครัฐควรเจรจากับโรงงานน้ำตาล

ชาวไร่อ้อยในตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยันจำเป็นต้องเผาก่อนตัด เนื่องจากอ้อยที่เผาแล้ว สามารถจ้างตัดในราคาที่ถูกกว่า ชี้ภาครัฐควรเจรจากับโรงงานน้ำตาล

ภาพมุมสูงเผยสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ยังสูงเกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัด ลดค่าฝุ่นให้เบาบางลง และกำชับตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองกวดขันการลักลอบเผาไร่อ้อย ตอซังข้าว วัชพืช และขยะ หากฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา ชาวไร่อ้อยในตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย ยังคงเผาอ้อยก่อนจ้างแรงงานมาตัด เนื่องจากอ้อยที่เผาแล้ว สามารถจ้างตัดในราคาที่ถูกกว่า ทั้งนี้ เกษตรกรเรียกร้องให้ภาครัฐเจรจากับโรงงานน้ำตาล และแก้ปัญหาให้ตรงจุด เนื่องจากการตัดอ้อยแบบไม่เผาใบ ต้นทุนจะเพิ่มสูง ราคารับก็ควรปรับเพิ่มด้วยเช่นกัน และที่สำคัญยังมีปัญหา ถูกโรงงานปฏิเสธรับซื้อ ถ้าผลผลิตมีใบอ้อยติดไปด้วย