ข่าวภูมิภาค ตอซังข้าว ฝุ่นละออง เผาตอซัง ไถกลบตอซัง

เกษตรเมืองพะเยาใช้วิธีไถกลบตอซัง ลดการเผาและสร้างหมอกควัน

Home / ข่าวทั่วไป / เกษตรเมืองพะเยาใช้วิธีไถกลบตอซัง ลดการเผาและสร้างหมอกควัน

จังหวัดพะเยา รณรงค์ลดการเผาและหมอกควัน โดยส่งเสริมให้มีการไถกลบตอซัง สร้างปุ๋ยในดิน หลังประกาศงดเผาโดยเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

นายรุ่ง ก๋าใจ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องขับรถไถ ในแปลงนาของตนเอง เพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัชพืชหรือตอซังข้าว หลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วในพื้นที่แปลงนา โดยจะไม่เผาตอซังข้าว เพื่อใช้เป็นปุ๋ยและเป็นการบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุย หากทำการเผาตอซังข้าว จะทำให้ดินเป็นกรดเป็นด่าง ดินแข็ง

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ทางจังหวัดพะเยาได้รณรงค์งดเผาโดยเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง