การเมือง สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนมองการเมืองขัดแย้งแย่งชิงอำนาจ

Home / ข่าวทั่วไป / สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนมองการเมืองขัดแย้งแย่งชิงอำนาจ

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมองขัดแย้งจากแย่งชิงอำนาจ แนะแก้ไขยึดกฎหมายเด็ดขาด ห่วงวุ่นแบบก่อนปฏิวัติ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 จำนวน 1,028 คน เมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคม นับถอยหบังวันเลือกตั้ง แต่ละพรรคการเมืองยังคงลงพื้นที่แข่งขันหาเสียงกันเข้มข้ม จนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าการเลือกตั้งจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง

โดยผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 59.22 ประชาชนมอบขัดแย่งเรื่องการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ รองลงมา ร้อยละ 49.02 การแบ่งพรรคแบ่งพวก อยู่คนละขั้ว และอันดับ 3 ร้อยละ 42.35 ไม่เป็นประชาธิปไตย สองมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ประชาชนถึงร้อยละ 68.09 มองว่า บ้านเมืองมีโอกาสวุ่นวายเหมือนกับช่วงก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารบ้านเมือง เพราะอาจเกิดความขัดแย้ง มีความเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง การเลือกตั้งร้อนแรง คนไม่เคารพกฎกติกา ส่วนร้อยละ 26.85 ประชาชนไม่แน่ใจ เพราะมีทั้งกลุ่มสนับสนุนและต่อต้าน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของนายรัฐมนตรี อาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง

สำหรับวิธีการป้องกันแก้ไขความขัดแย้ง ประชาชนเกินครึ่ง ร้อยละ 64.75 ให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด เข้มงวดกวดขัน บทลงโทษรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 47.13 รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เห็นแก่ส่วนรวม มีจิตสำนึก และร้อยละ 33.61 มีสติ ไม่วู่วาม ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ