การท่องเที่ยว ข่าวMono29 ห้องน้ำ เมืองรอง

ปรับปรุงห้องน้ำมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

Home / ข่าวทั่วไป / ปรับปรุงห้องน้ำมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมส่งมอบสุขาที่ได้มาตรฐานระดับสากล ให้กับจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมส่งมอบห้องน้ำสำหรับผู้พิการที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งมีทั้งสัญญานฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนชราหรือแม้กระทั่งผู้ที่ตั้งครรภ์ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

สำหรับห้องสุขาแห่งนี้เป็นห้องสุขาแห่งที่ 4 ที่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้จัดสร้างและส่งมอบให้กับวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อ “พลังคนไทย ห้องน้ำสุขใจ”

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ห้องสุขาที่สะอาดและสะดวกได้มาตรฐานจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เป็นผู้สนับสนุนในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 70 ห้อง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

สำหรับห้องสุขา ภายใต้โครงการ “พลังคนไทย ห้องน้ำสุขใจ” ครั้งนี้ถือเป็นแห่งที่ 4 ซึ่งจะมีการส่งมอบให้ครบ 10 จังหวัด โดยหวังว่าจะสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรักษาความสะอาดร่วมถึงอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม