จราจร รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีเขียว

รฟม.เบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ช่วงสะพานคลองถนน-รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

Home / ข่าวทั่วไป / รฟม.เบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ช่วงสะพานคลองถนน-รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

15 และ 20 มี.ค.62 รฟม. เบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ช่วงสะพานคลองถนน – รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานวางท่อประปา บริเวณสะพานคลองถนน ถึง โรงพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงจำเป็นต้องแจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่บงจราจร ดังต่อไปนี้

1. ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 บริเวณสะพานคลองถนน จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com