ปิดมหาวิทยาลัย ฝุ่นPM 2.5 พะเยา

ม.พะเยา ประกาศปิดการเรียนการสอน หลังค่าฝุ่นละอองพุ่งเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

Home / ข่าวทั่วไป / ม.พะเยา ประกาศปิดการเรียนการสอน หลังค่าฝุ่นละอองพุ่งเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศปิดการเรียนการสอน หลังค่าฝุ่นละอองพุ่งเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องสวมหน้ากากอนามัย                  

นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ต้องสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันหมอกควันพิษ หลังสถานการณ์หมอกควันมีค่าเพิ่มมากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI  อยู่ที่ 246 โดยสภาพทั่วไป ของบรรยากาศบริเวณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน

ล่าสุดวันที่ 15 มี.ค.62 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องออกประกาศการหยุดเรียนหยุดสอน ของนิสิต ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 62 นี้ หลังสถานการณ์หมอกควันมีค่าเพิ่มมากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 136ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 246

หลังภาวะหมอกควันในพื้นที่มีค่ามาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาที่ต้องงดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งให้นิสิต นักศึกษา ลดกิจกรรมกลางแจ้งและลดใช้พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควันและฝุ่นละอองด้วยตลอดจนถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันที่มีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่136 ไมโครกรัมต๋อลูกบาศก์เมตร   ค่า PM 10 อยู่ที่ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 246 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแพทย์สาธารณสุขแนะนำให้งดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงนี้ และควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะหมอกควันหากต้องทำกิจกรรมในที่โล่ง