กรุงเทพโพลล์ เลือกตั้ง 62

กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชน 96.9 % ตั้งใจไปเลือกตั้งแน่นอน

Home / ข่าวทั่วไป / กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชน 96.9 % ตั้งใจไปเลือกตั้งแน่นอน

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง โค้งสุดท้าย ส.ส. แบบไหนคนไทยจะเลือก โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,794 คน ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.9 ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น ที่ระบุ ตั้งใจจะไม่ไป โดยร้อยละ 1.5 ที่ยังไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 55.9 จะตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง ส.ส. เข้ามาบริหารประเทศ จากนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง รองลงมาร้อยละ 39.7 ดูจากความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ก้าวไกล, ร้อยละ 39.3 ดูจากผลงานในอดีต,ร้อยละ 38.7 ต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านการทุจริต และ ร้อยละ 35.9 ต้องเป็นคนทำงานช่วยเหลือชุมชนแก้ปัญหาชุมชน