ทหาร

ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหารรับราชการ 258 ตำแหน่ง

Home / ข่าวทั่วไป / ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหารรับราชการ 258 ตำแหน่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 258 นาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้

วันที่ 16 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 258 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อทั้งหมดเป็นการปรับย้ายนายทหารกลางปี โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.เชิดชัย อังศุสิงห์ หัวหน้าอัยการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ

ส่วน กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ จเรทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยอัตราพลเอก

กองทัพบก ไม่มีการขยับตำแหน่ง 5 เสือกองทัพบก เนื่องจาก พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ซึ่งเดิมถูกทาบทามให้อยู่ในรายชื่อ 250 สมาชิกวุฒิสภาฯ ( สว.)สว.ไม่ได้ลาออก จะมีเพียง พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2 ซึ่งมีกระแสข่าวพาดพิงเป็น “บิ๊กทหาร” ดูด ส.ส.พรรคการเมืองในภาคอีสานมาสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชยา หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บัญชาการข่าวกรองทางทหาร (ขกท.) จึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายในตำแหน่งหลักแต่อย่างใด

นอกจากนี้ พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก พล.ท.วิจารณ์ จดแตงผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ ฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลเอก พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลเอก พล.ท.เฉลิงศักดิ์ พูลสวัสดิ์แม่ทัพน้อยที่ 2 อัตราพลเอก ส่วน พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)

สำหรับในระดับกองทัพภาค พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ขยับขึ้นมาติดยศพลเอกก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม โดยมี “บิ๊กอี๊ด” พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 “บิ๊กหม่อง” พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม(ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 โดยทั้งคู่เกษียณอายุราชการในปี 2564 ทั้งนี้ “บิ๊กอี๊ด”เติบโตมาในเส้นทางอีสานใต้ ซึ่งจะเข้ามารับไม้ต่อจาก “บิ๊กแบล็ค”ในการดูแลสถานการณ์ และคุมสภาพในพื้นที่ภาคอีสานหลังการเลือกตั้งด้วย

พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ส่วน พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เพื่อน ตท.20 ของ พล.อ.อภิรัชต์ ที่เดิมมีชื่อขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ปรากฎว่ายังอยู่ที่เดิมเพื่อขอพัฒนาหน่วยกองพลทหารม้าในภาคอีสาน ซึ่งมีรถถังใหม่ทยอยเข้ามาประจำการให้สมบูรณ์

ด้าน กองทัพเรือ พล.ร.ท.ชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อัตราพลเรือเอก พล.ร.ท.เดชดช ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ท.กาญจน์ ดีอุบล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพอากาศ พล.อ.ท.กีรติ วรทรัชต์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศอัตราพลเอก พล.อ.ท.คุณทร มณีเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอัตราพลอากาศเอก

 

ราชกิจจานุเบกษา นายทหารรับราชการ 258 ตำแหน่ง