ข่าวMono29 อีเพย์เมนต์

กฎหมายภาษี “อีเพย์เมนต์” เริ่มบังคับใช้วันนี้

Home / ข่าวทั่วไป, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กฎหมายภาษี “อีเพย์เมนต์” เริ่มบังคับใช้วันนี้

กฎหมายภาษี “อีเพย์เมนต์” เริ่มบังคับใช้วันนี้ แบงก์ต้องรายงานธุรกรรม 3 พันครั้งต่อปีขึ้นไป ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาท

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ( 21 มี.ค.2562) เป็นต้นไป

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร ประกอบด้วย

1. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้ง/ปี/ธนาคาร

2. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง/ปี/ธนาคาร

3. มียอดของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยกำหนดให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมสรรพากร ครั้งแรกภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563

อย่างไรก็ตาม หากผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง