คลื่นสึนามิ แผ่นดินไหว

สั่งผู้ว่าราชการ 6 จังหวัด เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง!

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งผู้ว่าราชการ 6 จังหวัด เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง!

ปภ.แจ้งเตือนเฝ้าระวัง! จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ให้ระวังภัยจากแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ

วันที่ 23 มี.ค. 2562 หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.0 และ 5.2 บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต 610 กิโลเมตร

เพื่อเป็นการเน้นย้ำเตรียมพร้อมป้องกันรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 และ 18 ร่วมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว และการเกิดคลื่นสึนามิในพื้นที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และกำลังพล ให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยทันที