กกต. ข้อมูลเท็จ เลือกตั้ง62

กกต. แนะประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลเท็จ เสี่ยงผิด พ.ร.บ.คอมฯ

Home / ข่าวทั่วไป / กกต. แนะประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลเท็จ เสี่ยงผิด พ.ร.บ.คอมฯ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แนะประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลเท็จ เสี่ยงผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

วันนี้ (26 มี.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีที่มีบัตรเลือกตั้งหาย หรือ บัตรเลือกตั้งเกินเป็นจำนวนมาก

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และข่าวที่ออกมา มุ่งหวังให้เกิดความวุ่นวาย และความสับสนเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้ง และขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร หากมีการกระทำที่เป็นการทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา

และหากมีการส่งต่อข้อมูลบิดเบือน หรือ ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเข้าข่ายความผิดตาม มาตรา14 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน และอย่าหลงเชื่อข่าวลวงที่ไม่เป็นความจริงที่มีการส่งต่อในขณะนี้