กกต. มหาวิทยาลัย เลือกตั้ง62

4 มหาวิทยาลัยดัง แถลงการณ์กรณีการเลือกตั้ง จี้ กกต. ลาออก

Home / ข่าวทั่วไป / 4 มหาวิทยาลัยดัง แถลงการณ์กรณีการเลือกตั้ง จี้ กกต. ลาออก

4 มหาวิทยาลัยดัง ออกแถลงการณ์กรณีการเลือกตั้ง จี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลาออก โดยหลายฝ่ายมองว่าเกิดจุดบกพร่องหลายประการ

จากกรณีกระแสในโลกออกไลน์ได้ร่วมกันลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน ลาออก เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้หลายฝ่ายมองว่าเกิดจุดบกพร่องหลายประการ โดยยอดของประชาชนที่มาร่วมลงชื่อ ณ ตอนนี้ สูงกว่า 8 แสนรายชื่อแล้ว

ล่าสุดกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้เชิญชวนร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. และออกแถลงการณ์กันหลายมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงจุดยืนและประณามการทำหน้าที่ของ กกต.

โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ได้เผยแพร่แถลงการณ์หัวข้อ “เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.” โดยมีเนื้อหาดังนี้

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้เผยแพร่แถลงการณ์อีกฉบับในหัวข้อ “ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีเนื้อหาดังนี้

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ ข้อเรียกร้องต่อ กกต. ในหัวข้อ “ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยในเนื้อหาได้เรียกร้อง 4 ข้อหลักๆ คือ

1.เปิดเผยรายละเอียดกระบวนการนับ ส่ง และรายงานผลคะแนนที่ชัดเจน ตลอดจนคะแนนของ ผู้สมัครทุกคน รวมถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสียในแต่ละเขตเลือกตั้ง 2.ตรวจสอบผลคะแนนการเลือกตั้งอีกครั้งอย่างละเอียด และให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว 3.ตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสตามวิถีประชาธิปไตย และชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ 4.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เรียกร้อง กกต. แสดงความรับผิดชอบ และชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย และเปิดผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด