PM 2.5 ฝุ่นละออง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิกฤตฝุ่นพิษ!! ม.แม่ฟ้าหลวง ประกาศงดการเรียนการสอน 1-2 เม.ย.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / วิกฤตฝุ่นพิษ!! ม.แม่ฟ้าหลวง ประกาศงดการเรียนการสอน 1-2 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

วันนี้ (31 มี.ค.62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกประกาศผ่านเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และของดกิจกรรมหรือให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการ Clean Room ที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ที่โซนสบาย รวมถึงการเปิดห้องประชุมประดู่แดง 1และ 2 อาคารเอนกประสงค์ (E4) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาหลบฝุ่นควัน และขอให้นักศึกษา-บุคลากรดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมตลอดเวลา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและดักจับฝุ่นควันภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดทั้งวัน รวมถึงการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าโดยรอบมหาวิทยาลัยไม่ให้มีการจุดไฟเผาโดยหน่วยเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยที่ทำเป็นประจำทุกปี

ในส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรยังคงให้มาปฏิบัติงานตามปกติจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง