PM 2.5 ฝุ่นละออง ฟอกอากาศ สถานการณ์ฝุ่นละออง เครื่องปราบฝุ่น

ขอนแก่น เปิดตัวเครื่องปราบฝุ่น PM2.5 เตรียมส่งช่วยเชียงใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / ขอนแก่น เปิดตัวเครื่องปราบฝุ่น PM2.5 เตรียมส่งช่วยเชียงใหม่

เปิดตัวเครื่อง JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 สำหรับปราบฝุ่น PM 2.5 เคลื่อนที่เครื่องแรกของไทย เตรียมส่งเข้าประจำการเพื่อปราบฝุ่นให้กับคนเชียงใหม่ เดินทาง 6 เม.ย.นี้

วันที่ 3 เม.ย.2562 ที่ สำนักงาน อิริค จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ 286 ม.11 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม และให้กำลังใจกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ ที่ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 หรือที่เรียกว่า เครื่อง JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 ที่ในขณะนี้การก่อสร้างเครื่องดังกล่าวแล้วเสร็จและเตรียมที่จะเดินทางจากจาก จ.ขอนแก่น ไปที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือของไทย

ในขณะนี้ นายศรัญย์ อินทรกำแหง วิศวกรผู้ทำการก่อสร้าง กล่าวว่า เครื่อง JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02 ที่ทำการคิดค้นขึ้นมาร่วมกันกับเพื่อนวิศวกรในเขต จ.ขอนแก่น ที่มีจิตเป็นกุศลหรือจิตอาสา ต่างได้มารวมตัวกันเพื่อดำเนินการจัดสร้างเครื่องดังกล่าวนี้ขึ้น โดยได้มีการมอบหมายแผนงานและการกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานในส่วนต่างๆ โดยยอมรับว่าเครื่องดังกล่าวนี้มีการจัดสร้างขึ้นแล้วในการลดสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ที่จำกัด หรือการสร้างในพื้นที่โรงงาน

แต่การสร้างเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทำการติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยที่กำลังเกิดขึ้นนั้นยังคงไม่มีเกิดขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาขอนแก่น นั้นประสบปัญหาในเรื่องฝุ่น PM 2.5 จึงทำให้ชาวขอนแก่น ที่มีใจเป็นจิตอาสา ไม่หยุดที่จะคิดและหันมาร่วมมือกันทำอย่างจริงจัง จนทำให้วันนี้เครื่องดังกล่าวนั้นแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 80 เหลือเพียงอีก ร้อยละ 20 เท่านั้น ที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในที่ 4 เมษายนนี้ คือ ในส่วนของระบบล้อลากและระบบการขนส่งเคลื่อนที่

เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ ตัวแรกนี้ ในงบประมาณในการสร้างขึ้นประมาณ 400,000 บาท เป็นระบบดูดอากาศที่ฝุ่นละอองมาทำการบำบัดและให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์นั้นกลับออกไป ตัวเครื่องมีความสูงประมาณ 3 เมตร แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือด้านบน เป็นตัวดูดอากาศในจุดที่นำไปติดตั้ง จากนั้นผ่านเข้าสู่ระบบที่ 2 คือระบบบำบัดด้วยพัดลมและระบบน้ำเพื่อทำการสลายฝุ่นละออง ด้วยหลักวิศวกร และส่วนที่ 3 คือบริเวณด้านล่าง คือส่วนที่ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกไปและส่วนจัดเก็บตะกอนและน้ำเสีย

ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้จะเดินทางจาก จ.ขอนแก่น ในวันที่ 5 เม.ย. โดยจะไปสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองให้กับชาวเชียงใหม่ โดยเครื่องดังกล่าวนี้ จะสามารถที่จะผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ ในขณะที่พลังงานที่ใช้นั้นคือระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟฟ้าไว้พร้อมกันด้วยเช่นกัน

ซึ่งสามารถติดตั้งไว้ได้ทุกพื้นที่และหากแบตเตอรี่หมดก็สามารถมีระบบใช้กระแสไฟฟ้าทั่วไปได้อีกด้วย และที่สำคัญยังคงมีการติดตั้งระบบน้ำแบบหมุนเวียนเพื่อ ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่คืนอากาศบริสุทธิ์ต้นแบบเครื่องแรกของไทยที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีจิตเป็นกุศล เป็นจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม

อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการเดินทางนั้นทางจังหวัด ได้ประสานงานร่วม ปภ.ในการสนับสนุนการลำเลียงขนส่งเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว รวมทั้งการประสานงานร่วม จ.เชียงใหม่ ในการติดตั้งเครื่องดังกล่าวนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กับชาวเชียงใหม่