สงกรานต์62 เมาแล้วขับ

คสช. สรุปยอด 4 วันสงกรานต์ ยึดรถเมาแล้วขับ กว่า 3,695 คัน

Home / ข่าวทั่วไป / คสช. สรุปยอด 4 วันสงกรานต์ ยึดรถเมาแล้วขับ กว่า 3,695 คัน

คสช.สรุปยอด 4 วันสงกรานต์ ยึดรถเมาแล้วขับ 3,695 คัน ดำเนินคดีแล้ว 113,939 คน

วันนี้(15 เม.ย.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 14 เมษายน 2562 มีรถจักรยานยนต์กระทำความผิด 36,448 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,056 คัน และส่งดำเนินคดี 25,960 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 28,195 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,167 ใบ, ยึดรถยนต์ 345 คัน และส่งดำเนินคดี 16,671 คน

โดยตลอด 4 วันที่ผ่านมา (11 – 14 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,695 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 69,985 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 43,954 คน

ทั้งนี้ รองโฆษก คสช.กล่าวอีกว่า การจัดงานสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลายพื้นที่มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การประพรมน้ำตามเหมาะสม การแต่งกายด้วยชุดไทย รวมถึงยังมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่มีจำนวนน้อย จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนนี้