ขึ้นค่ารถเมล์ ศรีสุวรรณ จรรยา

‘ศรีสุวรรณ’ ร้องศาลระงับขึ้นค่ารถเมล์ ชี้สร้างภาระให้ประชาชน

Home / ข่าวทั่วไป / ‘ศรีสุวรรณ’ ร้องศาลระงับขึ้นค่ารถเมล์ ชี้สร้างภาระให้ประชาชน

วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองกลาง พร้อมกับยื่นคำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่ารถโดยสารรถเมล์เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

ทั้งนี้นายศรีสุวรรณระบุว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนหลักของการประกอบกิจการของรถโดยสาร ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผกผันไปในทิศทางที่แพงขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ และการบริการสาธารณะหากปล่อยให้มติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง นำไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 22 เมษายน 2562 นี้ จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาภายหลัง เนื่องจากมีประชาชนคนยากคนจนเป็นจำนวนมากที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองดังกล่าว

ซึ่งประชาชน ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนยากคนจน คนหาเช้ากินค่ำยันถึงหนุ่มสาวคนชั้นกลางที่พึ่งจะมีรายได้จากการทำงาน ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร

การฟ้องครั้งนี้ได้มีคำขอท้ายฟ้อง คือขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่า ในหลาย ๆ หมวด ทั้งหมดดังกล่าว “เป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร” ตามมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 และขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนหรือระงับมติของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่า ในหลาย ๆ หมวด ทั้งหมดหรือบางส่วนเสีย หรือแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม นายศรีสุวรรณยังเรียกร้องให้นักการเมือง และพรรคการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกพรรค ที่เคยอวดอ้างในขณะหาเสียงก่อนหน้านี้ว่ารักประชาชน ห่วงใยในความทุกข์-สุขของประชาชน ให้หันมาใส่ใจดูแลประชาชนเพื่อร่วมกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ทั้งระบบด้วย อย่ามัวแต่เอาเวลาไปชิงดีชิงเด่นกันจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่เห็นหัวประชาชนเลย นายศรีสุวรรณกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยขึ้นค่ารถเมล์ 22 เมษายนนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในวันที่ 22 เมษายน นี้ จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ได้แก่ รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), รถเมล์เอ็นจีวี ของ ขสมก., รถร่วมบริการ ขสมก. ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถโดยสารร่วมบริการ บขส.

ทั้งนี้การปรับราคาค่าโดยสาร เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะมีการบริการดีขึ้น และการปรับขึ้นค่าโดยสารบ้าง จะทำให้องค์กรมีฐานะการเงินดีขึ้น

เกร็ดความรู้เรื่องผู้ที่ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด
 • ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ
 • ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร รถประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ดังนี้
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
  -ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
 • ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถของผู้ ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคม ใดสมาคมหนึ่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง ต่อเนื่องและหมวด 4 กรุงเทพมหานคร