พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งดงาม ‘เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร’ ประดับแสงไฟสมพระเกียรติ

Home / ข่าวทั่วไป / งดงาม ‘เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร’ ประดับแสงไฟสมพระเกียรติ

วันนี้ ( 5 พ.ค. 62 ) ความสวยงามของไฟและดอกไม้ประดับที่สว่างไสวบนถนนราชดำเนิน และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ซึ่งถูกเนรมิตตกแต่งอย่างสวยงามตลอดเส้นทาง พร้อมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมสถานที่ พร้อมบันทึกภาพแสงไฟสวยๆ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์

โดยประชาชนสามารถเดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ประทับบนพระราชยานพุดตานทอง ออกจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ทั้งนี้ตลอดทั้งเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ถูกประดับด้วยไฟและดอกไม้กว่า 1,760,000 ถุง/กระถาง ออกแบบเป็นเกลียวกล้วยไม้และพวงกล้วยไม้ กว่า 300 ต้น พร้อมประดับด้วยม่านกล้วยไม้ พร้อมไฟที่ส่องสว่าง สมพระเกียรติสูงสุด ซึ่งทางกรุงเทพมหนาคร ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้ทำควบคู่ไปพร้อมกับการตัดแต่งต้นไม้ในภาพรวมตามหลักรุกขกรรมอย่างเรียบร้อย รวมไปถึงการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับภูมิทัศน์

สำหรับการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างประณีตงดงาม บริเวณถนนพระราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และมุมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน นั้น รวมแล้วทั้งสิ้น 32 ซุ้ม และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ 106 ซุ้ม โดยหลังจากนี้จะประดับธงตราสัญลักษณ์และธงชาติเพิ่มเติมอีก 4,000 ชุด สมพระเกียรติสูงสุด พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนเดินทางมาร่วมชมริ้วขบวนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ทั้ง 2 ฝั่งถนนตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้

สำหรับเส้นทางการเดินเที่ยวชมซุ้มไฟเฉลิมพระเกียรติจะเริ่มต้นประดับตั้งแต่ถนนราชดำเนินใน ยาวไปจนถึงถนนราชดำเนินกลาง เรื่อยไปจนถึงถนนราชดำเนินในทั้งสองฝั่งถนนตลอดสาย โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณท้องสนามหลวงถึงลานพระราชวังดุสิต และบริเวณโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา และประดับไฟตกแต่งสถานที่สำคัญ อาทิ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และลานพระบรมรูปทรงม้า เป็นต้น ซึ่งการประดับไฟบริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินมีการนำต้นไม้มาประดับร่วมกับการจัดตกแต่งซุ้มอย่างสวยงาม เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญนี้