เด็ก เด็กไร้สัญชาติ

​กระทรวงมหาดไทย เตรียมช่วยเด็กไร้รากเหง้า ให้มีสัญชาติไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ​กระทรวงมหาดไทย เตรียมช่วยเด็กไร้รากเหง้า ให้มีสัญชาติไทย

กระทรวงมหาดไทย เตรียมจะเปิดรับคำขอสัญชาติไทยในกลุ่มเด็กไร้รากเหง้า ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร แก้ไขฉบับที่ 3

มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคม เพื่อเด็ก และสตรี ที่หมู่บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ให้การ ดูแลเด็กไร้รากเหง้า หรือ เด็กที่ไม่สามารถหาหลักฐานความเป็นตัวตนทั้งสัญชาติและถิ่นกำเนิด ทำให้ขาดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานหลายประการ จากการเป็นผู้ไร้สัญชาติ

ล่าสุด เตรียมนำเด็ก 5 คน เข้ายื่นเรื่องขอมีบัตรประชาชน หลังพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ให้คนไร้รากเหง้าที่ไร้สัญชาติ และเกิดในประเทศไทย ยื่นขอสัญชาติไทยได้
นางเอหม่า ผู้อำนวยการมูลนิธิ บอกว่าทางมูลนิธิ ฯ ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ามานานแล้ว และ ได้พยายามหาหลักฐานการเกิดในประเทศไทย จนได้สัญชาติไทยแล้วกว่า 40 คน ยังเหลืออีกกว่า 100 คน ที่ยังไม่มีสัญชาติ

โดยในส่วนของเด็กไร้รากเหง้า กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อยื่นขอสัญชาติไทย ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมาย กล่าวว่า สภานิติบัญญัติได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ ที่ผ่านมาได้จัดการอบรมหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายใหม่ ฉบับนี้

ก่อนหน้านี้ นายฉัตรเฉลิม พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการให้แต่ละสำนักทะเบียน เริ่มรับคำร้องขอสัญชาติไทย กลุ่มคนไร้รากเหง้า ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ พร้อมแนะนำให้องค์กร สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ ครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ดูแลผู้ไร้รากเหง้า และ ยังไม่มีสัญชาติไทย ให้ทำบัญชีเด็กไร้รากเหง้า เพื่อขอหนังสือรับรองฯ จากหน่วยงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในส่วนกลาง