ขายทอดตลาด ป.ป.ส วัตถุมงคล

ป.ป.ส. ขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนฯ ทองรูปพรรณและวัตถุมงคล

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ส. ขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนฯ ทองรูปพรรณและวัตถุมงคล

สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนฯ ประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล จำนวน 113 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

และจะขายทอดตลาดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล จำนวน 111 รายการในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1. ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้

1.1 ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ติดต่อขอดูทรัพย์สิน ได้ที่ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ,วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.00 น. โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด จนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ

1.2 กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคาสู้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ,วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

1.2.1 การขายทอดตลาดจะดำเนินการตามประกาศขายทอดตลาดและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2.2 การสู้ราคาการขายทอดตลาดจะต้องเป็นหมายเลขของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้ในการลงทะเบียนประมูลจะต้องแสดงหลักฐานบุคคลหรือหลักฐานการเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น และจะต้องลงทะเบียนวางเงินประกันค่าป้ายประมูล จำนวน 300 บาท โดยผู้ประมูลจะต้องนั่งตามหมายเลขลงทะเบียนที่กำหนดไว้

1.2.3 กรรมการขายทอดตลาดขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการประมูล หากผู้ประมูล ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือก่อความไม่สงบในการขายทอดตลาดในรายการนั้น ๆ หรือยุติการขายทอดตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จำนวน 113 รายการ
คลิก https://qrgo.page.link/Bsiav

รายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวน 111 รายการ
คลิก https://qrgo.page.link/vCnTx